find หมายถึง ไปถึง ทดลองให้เห็นเท็จจริง รู้สึก คลำหาไปจนถึง สิ่งที่พบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ find แปลว่า ไปถึง ทดลองให้เห็นเท็จจริง รู้สึก คลำหาไปจนถึง สิ่งที่พบ หมายถึง ไปถึง ทดลองให้เห็นเท็จจริง รู้สึก คลำหาไปจนถึง สิ่งที่พบ find อ่านว่า (ไฟนด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
find (ไฟนด)

ไปถึง ทดลองให้เห็นเท็จจริง

รู้สึก

คลำหาไปจนถึง

สิ่งที่พบ