fig หมายถึง ไม้จำพวกไทรและกร่าง แม้แต่น้อย กระปรี้กระเปร่า เครื่องแต่งตัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ fig แปลว่า ไม้จำพวกไทรและกร่าง แม้แต่น้อย กระปรี้กระเปร่า เครื่องแต่งตัว หมายถึง ไม้จำพวกไทรและกร่าง แม้แต่น้อย กระปรี้กระเปร่า เครื่องแต่งตัว fig อ่านว่า (ฟิก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fig (ฟิก)

ไม้จำพวกไทรและกร่าง แม้แต่น้อย

กระปรี้กระเปร่า

เครื่องแต่งตัว