fife หมายถึง ขลุ่ยผิว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ fife แปลว่า ขลุ่ยผิว หมายถึง ขลุ่ยผิว fife อ่านว่า (ไฟฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fife (ไฟฟ)

ขลุ่ยผิว