felt หมายถึง สักหลาดเฟ็ลท เห็นใจ คลำ สำรวจ (ภูมิประเทศ) สัมผัส ทาบทาม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 135 ครั้ง)

คำศัพท์ felt แปลว่า สักหลาดเฟ็ลท เห็นใจ คลำ สำรวจ (ภูมิประเทศ) สัมผัส ทาบทาม หมายถึง สักหลาดเฟ็ลท เห็นใจ คลำ สำรวจ (ภูมิประเทศ) สัมผัส ทาบทาม felt อ่านว่า (เฟ็ลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
felt (เฟ็ลท)

สักหลาดเฟ็ลท เห็นใจ

คลำ

สำรวจ (ภูมิประเทศ)

สัมผัส

ทาบทาม