fee หมายถึง ค่าธรรมเนียม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ fee แปลว่า ค่าธรรมเนียม หมายถึง ค่าธรรมเนียม fee อ่านว่า (ฟี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fee (ฟี)

ค่าธรรมเนียม