fear หมายถึง เกรงกลัว มากมาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ fear แปลว่า เกรงกลัว มากมาย หมายถึง เกรงกลัว มากมาย fear อ่านว่า (เฟีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fear (เฟีย)

เกรงกลัว มากมาย