fast หมายถึง พิธีอดอาหาร ลั่น (กุญแจ) ยึดเป็นที่หวัง ทำให้แน่น ไว เย็บ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ fast แปลว่า พิธีอดอาหาร ลั่น (กุญแจ) ยึดเป็นที่หวัง ทำให้แน่น ไว เย็บ หมายถึง พิธีอดอาหาร ลั่น (กุญแจ) ยึดเป็นที่หวัง ทำให้แน่น ไว เย็บ fast อ่านว่า (ฟัซท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fast (ฟัซท)

พิธีอดอาหาร ลั่น (กุญแจ)

ยึดเป็นที่หวัง

ทำให้แน่น

ไว

เย็บ