far หมายถึง ไกล มาก นาน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ far แปลว่า ไกล มาก นาน หมายถึง ไกล มาก นาน far อ่านว่า (ฟา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
far (ฟา)

ไกล มาก

นาน