fan หมายถึง สิ่งใดๆ ที่แผ่เหมือนพัด กระพือ คนบ้า (หนัง ฟุตบอล วิทยุ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ fan แปลว่า สิ่งใดๆ ที่แผ่เหมือนพัด กระพือ คนบ้า (หนัง ฟุตบอล วิทยุ) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่แผ่เหมือนพัด กระพือ คนบ้า (หนัง ฟุตบอล วิทยุ) fan อ่านว่า (แฟ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fan (แฟ็น)

สิ่งใดๆ ที่แผ่เหมือนพัด กระพือ

คนบ้า (หนัง

ฟุตบอล

วิทยุ)