fall หมายถึง การล้ม บังเอิญตกไปอยู่จัดเข้าอยู่ในจำพวก ฤดูใบไม้ร่วง น้ำตก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 113 ครั้ง)

คำศัพท์ fall แปลว่า การล้ม บังเอิญตกไปอยู่จัดเข้าอยู่ในจำพวก ฤดูใบไม้ร่วง น้ำตก หมายถึง การล้ม บังเอิญตกไปอยู่จัดเข้าอยู่ในจำพวก ฤดูใบไม้ร่วง น้ำตก fall อ่านว่า (ฟอล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fall (ฟอล)

การล้ม บังเอิญตกไปอยู่

จัดเข้าอยู่ในจำพวก

ฤดูใบไม้ร่วง

น้ำตก