fair หมายถึง การประกวด สวย สีทอง เรียบร้อย ดีพอใช้ อ่อนหวาน ยุติธรรม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ fair แปลว่า การประกวด สวย สีทอง เรียบร้อย ดีพอใช้ อ่อนหวาน ยุติธรรม หมายถึง การประกวด สวย สีทอง เรียบร้อย ดีพอใช้ อ่อนหวาน ยุติธรรม fair อ่านว่า (แฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fair (แฟ)

การประกวด สวย

สีทอง

เรียบร้อย

ดีพอใช้

อ่อนหวาน

ยุติธรรม