fade หมายถึง (สี) ตก เลือน เหี่ยว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ fade แปลว่า (สี) ตก เลือน เหี่ยว หมายถึง (สี) ตก เลือน เหี่ยว fade อ่านว่า (เฝด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fade (เฝด)

(สี) ตก เลือน

เหี่ยว