fad หมายถึง สิ่งที่นิยมกันจนคลั่ง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 133 ครั้ง)

คำศัพท์ fad แปลว่า สิ่งที่นิยมกันจนคลั่ง หมายถึง สิ่งที่นิยมกันจนคลั่ง fad อ่านว่า (แฟ็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
fad (แฟ็ด)

สิ่งที่นิยมกันจนคลั่ง