f หมายถึง ความเพลียของตา ความเพลียของตา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ f แปลว่า ความเพลียของตา ความเพลียของตา หมายถึง ความเพลียของตา ความเพลียของตา f อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
f

ความเพลียของตา ความเพลียของตา