exult หมายถึง ปราโมทย์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ exult แปลว่า ปราโมทย์ หมายถึง ปราโมทย์ exult อ่านว่า (เอ็กสัลท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exult (เอ็กสัลท-)

ปราโมทย์