exude หมายถึง ไหลซึมออกมา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ exude แปลว่า ไหลซึมออกมา หมายถึง ไหลซึมออกมา exude อ่านว่า (เอ็กสยูด-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exude (เอ็กสยูด-)

ไหลซึมออกมา