exile หมายถึง เนรเทศ คนพลัดบ้านพลัดเมือง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ exile แปลว่า เนรเทศ คนพลัดบ้านพลัดเมือง หมายถึง เนรเทศ คนพลัดบ้านพลัดเมือง exile อ่านว่า (เอก-ไสล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exile (เอก-ไสล)

เนรเทศ คนพลัดบ้านพลัดเมือง