exam หมายถึง สอบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ exam แปลว่า สอบ หมายถึง สอบ exam อ่านว่า (เอ็กแสม-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
exam (เอ็กแสม-)

สอบ