ewe หมายถึง แกะตัวเมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ ewe แปลว่า แกะตัวเมีย หมายถึง แกะตัวเมีย ewe อ่านว่า (ยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ewe (ยู)

แกะตัวเมีย