ever หมายถึง ชั่วนิรันดร เดิม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 136 ครั้ง)

คำศัพท์ ever แปลว่า ชั่วนิรันดร เดิม หมายถึง ชั่วนิรันดร เดิม ever อ่านว่า (เอฝ-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ever (เอฝ-เออะ)

ชั่วนิรันดร เดิม