even หมายถึง จำนวนถ้วน ๆ ให้เท่าเทียมกัน (เลข) คู่ มั่นคง เวลาเย็น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 112 ครั้ง)

คำศัพท์ even แปลว่า จำนวนถ้วน ๆ ให้เท่าเทียมกัน (เลข) คู่ มั่นคง เวลาเย็น หมายถึง จำนวนถ้วน ๆ ให้เท่าเทียมกัน (เลข) คู่ มั่นคง เวลาเย็น even อ่านว่า (อี-เฝ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
even (อี-เฝ็น)

จำนวนถ้วน ๆ ให้เท่าเทียมกัน

(เลข) คู่

มั่นคง

เวลาเย็น