err หมายถึง เข้าใจผิด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 105 ครั้ง)

คำศัพท์ err แปลว่า เข้าใจผิด หมายถึง เข้าใจผิด err อ่านว่า (เออ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
err (เออ)

เข้าใจผิด