ergo หมายถึง เพราะฉะนั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ ergo แปลว่า เพราะฉะนั้น หมายถึง เพราะฉะนั้น ergo อ่านว่า (เออ-โก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ergo (เออ-โก)

เพราะฉะนั้น