era หมายถึง ศักราช

(ถูกค้นหาทั้งหมด 360 ครั้ง)

คำศัพท์ era แปลว่า ศักราช หมายถึง ศักราช era อ่านว่า (อี-ระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
era (อี-ระ)

ศักราช