enjoy หมายถึง ได้รับ (ความไว้วางใน ความนับถือ) ได้รับความพอใจจาก ชอบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 252 ครั้ง)

คำศัพท์ enjoy แปลว่า ได้รับ (ความไว้วางใน ความนับถือ) ได้รับความพอใจจาก ชอบ หมายถึง ได้รับ (ความไว้วางใน ความนับถือ) ได้รับความพอใจจาก ชอบ enjoy อ่านว่า (เอ็น-จอย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
enjoy (เอ็น-จอย)

ได้รับ (ความไว้วางใน ความนับถือ)

ได้รับความพอใจจาก

ชอบ