en หมายถึง อยู่ในสภาพ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 195 ครั้ง)

คำศัพท์ en แปลว่า อยู่ในสภาพ หมายถึง อยู่ในสภาพ en อ่านว่า (อัง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
en (อัง)

อยู่ในสภาพ