emir หมายถึง ผู้มียศสูง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ emir แปลว่า ผู้มียศสูง หมายถึง ผู้มียศสูง emir อ่านว่า (อะเมีย-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
emir (อะเมีย-)

ผู้มียศสูง