elm หมายถึง ต้นเอ็ลม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ elm แปลว่า ต้นเอ็ลม หมายถึง ต้นเอ็ลม elm อ่านว่า (เอ็ลม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elm (เอ็ลม)

ต้นเอ็ลม