elf หมายถึง เด็กซน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ elf แปลว่า เด็กซน หมายถึง เด็กซน elf อ่านว่า (เอ็ลฟ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elf (เอ็ลฟ)

เด็กซน