elan หมายถึง ความเร่าร้อน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 327 ครั้ง)

คำศัพท์ elan แปลว่า ความเร่าร้อน หมายถึง ความเร่าร้อน elan อ่านว่า (เอลาง-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
elan (เอลาง-)

ความเร่าร้อน