ego หมายถึง อัตตะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ ego แปลว่า อัตตะ หมายถึง อัตตะ ego อ่านว่า (อี-โก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ego (อี-โก)

อัตตะ