egg หมายถึง คนไม่ดี ไข่ กระตุ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ egg แปลว่า คนไม่ดี ไข่ กระตุ้น หมายถึง คนไม่ดี ไข่ กระตุ้น egg อ่านว่า (เอ็ก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
egg (เอ็ก)

คนไม่ดี ไข่

กระตุ้น