eel หมายถึง ปลาทูนา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 286 ครั้ง)

คำศัพท์ eel แปลว่า ปลาทูนา หมายถึง ปลาทูนา eel อ่านว่า (อีล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
eel (อีล)

ปลาทูนา