edit หมายถึง ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ edit แปลว่า ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา หมายถึง ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา edit อ่านว่า (เอด-อิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
edit (เอด-อิท)

ตัดภาพยนตร์ประกอบเข้าเป็นเรื่อง รวบรวมสำหรับพิมพ์โฆษณา