dug หมายถึง ค้นพบ ขูด ขุด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ dug แปลว่า ค้นพบ ขูด ขุด หมายถึง ค้นพบ ขูด ขุด dug อ่านว่า (ดัก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dug (ดัก)

ค้นพบ ขูด

ขุด