dry หมายถึง แห้ง ผึ่ง ไม่น่าทึ่ง (การตลก) อย่างหน้าเฉยตาเฉย ปราศจากน้ำ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 280 ครั้ง)

คำศัพท์ dry แปลว่า แห้ง ผึ่ง ไม่น่าทึ่ง (การตลก) อย่างหน้าเฉยตาเฉย ปราศจากน้ำ หมายถึง แห้ง ผึ่ง ไม่น่าทึ่ง (การตลก) อย่างหน้าเฉยตาเฉย ปราศจากน้ำ dry อ่านว่า (ดไร)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dry (ดไร)

แห้ง ผึ่ง

ไม่น่าทึ่ง

(การตลก) อย่างหน้าเฉยตาเฉย

ปราศจากน้ำ