drat หมายถึง ทำให้ฉิบหาย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ drat แปลว่า ทำให้ฉิบหาย หมายถึง ทำให้ฉิบหาย drat อ่านว่า (ดแร็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
drat (ดแร็ท)

ทำให้ฉิบหาย