doze หมายถึง ม่อยหลับ เกลี่ย (ดิน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ doze แปลว่า ม่อยหลับ เกลี่ย (ดิน) หมายถึง ม่อยหลับ เกลี่ย (ดิน) doze อ่านว่า (โดส)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doze (โดส)

ม่อยหลับ เกลี่ย (ดิน)