doom หมายถึง กำหนดวาระ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ doom แปลว่า กำหนดวาระ หมายถึง กำหนดวาระ doom อ่านว่า (ดูม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doom (ดูม)

กำหนดวาระ