dolt หมายถึง คนโง่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 93 ครั้ง)

คำศัพท์ dolt แปลว่า คนโง่ หมายถึง คนโง่ dolt อ่านว่า (โดลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dolt (โดลท)

คนโง่