dog หมายถึง แน่วแน่ ดาวสุนัข สุนัข เครื่องสำหรับจับ ตัวผู้ คน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 333 ครั้ง)

คำศัพท์ dog แปลว่า แน่วแน่ ดาวสุนัข สุนัข เครื่องสำหรับจับ ตัวผู้ คน หมายถึง แน่วแน่ ดาวสุนัข สุนัข เครื่องสำหรับจับ ตัวผู้ คน dog อ่านว่า (ด็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dog (ด็อก)

แน่วแน่ ดาวสุนัข

สุนัข

เครื่องสำหรับจับ

ตัวผู้

คน