doe หมายถึง จอน โด กวางตัวเมีย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ doe แปลว่า จอน โด กวางตัวเมีย หมายถึง จอน โด กวางตัวเมีย doe อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
doe

จอน โด กวางตัวเมีย