do หมายถึง ทำเวลา(โดยการขับรถเดิน วิ่ง) เกี่ยวพัน ใช้ได้ ปฏิบัติ มีอาการ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ do แปลว่า ทำเวลา(โดยการขับรถเดิน วิ่ง) เกี่ยวพัน ใช้ได้ ปฏิบัติ มีอาการ หมายถึง ทำเวลา(โดยการขับรถเดิน วิ่ง) เกี่ยวพัน ใช้ได้ ปฏิบัติ มีอาการ do อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
do

ทำเวลา(โดยการขับรถเดิน

วิ่ง)

เกี่ยวพัน

ใช้ได้

ปฏิบัติ

มีอาการ