distribution หมายถึง จำหน่าย แบ่ง แพร่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1668 ครั้ง)

คำศัพท์ distribution แปลว่า จำหน่าย แบ่ง แพร่ หมายถึง จำหน่าย แบ่ง แพร่ distribution อ่านว่า (ดิซ-ทริบยู-ฌัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
distribution (ดิซ-ทริบยู-ฌัน)

จำหน่าย แบ่ง

แพร่