dig หมายถึง ค้นพบ ขูด ขุด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ dig แปลว่า ค้นพบ ขูด ขุด หมายถึง ค้นพบ ขูด ขุด dig อ่านว่า (ดิก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dig (ดิก)

ค้นพบ ขูด

ขุด