dew หมายถึง น้ำตา น้ำค้างตก ความสดชื่น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ dew แปลว่า น้ำตา น้ำค้างตก ความสดชื่น หมายถึง น้ำตา น้ำค้างตก ความสดชื่น dew อ่านว่า (ดยู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
dew (ดยู)

น้ำตา น้ำค้างตก

ความสดชื่น