deer หมายถึง เนื้อ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 97 ครั้ง)

คำศัพท์ deer แปลว่า เนื้อ หมายถึง เนื้อ deer อ่านว่า (เดีย)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deer (เดีย)

เนื้อ