deem หมายถึง ถือว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 81 ครั้ง)

คำศัพท์ deem แปลว่า ถือว่า หมายถึง ถือว่า deem อ่านว่า (ดีม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deem (ดีม)

ถือว่า