deck หมายถึง แต่งตัว ดาดฟ้าเรือ ปึกไพ่ ชั้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ deck แปลว่า แต่งตัว ดาดฟ้าเรือ ปึกไพ่ ชั้น หมายถึง แต่งตัว ดาดฟ้าเรือ ปึกไพ่ ชั้น deck อ่านว่า (เด็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
deck (เด็ค)

แต่งตัว ดาดฟ้าเรือ

ปึกไพ่

ชั้น