debt หมายถึง หนี้สิ้น

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ debt แปลว่า หนี้สิ้น หมายถึง หนี้สิ้น debt อ่านว่า (เด็ท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
debt (เด็ท)

หนี้สิ้น